Bảng giá máy lạnh Trane 2021- Gas R407C

Bảng giá máy lạnh Trane 2021

BÁO GIÁ KHÁCH HÀNG-GIÁ MỚI
TRANE
STT Mã hàng Tên hàng ĐVT Tổng  Đơn giá: VND   Gas 
Mã nhóm VTHH: Trane – Loại Âm trần nối ống gió dàn 1  Liên hệ   ga R407 
1 DLMCD512-Muliti Trane –  Dàn lạnh Muliti – MCD512 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
2 DLMCD518-Muliti Trane –  Dàn lạnh Muliti – MCD518 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
3 DLMCD524-Muliti Trane –  Dàn lạnh Muliti – MCD524 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
4 DLMCD524 Trane – MCD524/TTK524 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
DLMCD536 Trane – MCD536/TTK536 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
5 DLMCD048 Trane – MCD048/TTK048 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
6 DLMCD060 Trane –  MCD060/TTK060 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Điều hòa Trane âm trần ống gió công suất lạnh 75.000 btu/h, Model:  TTA075RD/TTH075BD dàn  Liên hệ   ga R407 
7 DLTTH100 Trane – TTH100/TTA100 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Trane – TTHA100 dàn  Liên hệ   ga R407 
8 DLTTH120 Trane – TTH120/TTA120 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Trane – TTA120 dàn  Liên hệ   ga R407 
Trane – TTA150 dàn  Liên hệ   ga R407 
Trane – TTA180 dàn  Liên hệ   ga R407 
9 DLTTH210 Trane -TTH210/TTA200 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Trane -TTA200 dàn  Liên hệ   ga R407 
10 DLTTH240 Trane -TTH240/TTA240 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Mã nhóm VTHH: Trane – Loại Tủ đứng thổi trực tiếp dàn  Liên hệ   ga R407 
1 DLMCV036 Trane -MCV036/TTK536 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
2 DLMCV048 Trane – MCV048/TTK048 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
3 DLMCV060 Trane – MCV060/TTK060 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
4 DLMCV090 Trane -MCV090/TTA100 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
5 DLMCV120 Trane – MCV120/TTA120 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Trane – TWE120/TTA120-Đặt sàn nối ống gió dàn  Liên hệ   ga R407 
6 DLTWE210 Trane – TWE210/TTA200-Đặt sàn nối ống gió dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Trane – TWE240/TTA240-Đặt sàn nối ống gió dàn  Liên hệ   ga R407 
7 DLTWE240 Trane – Dàn lạnh – TWE240-Đặt sàn nối ống gió dàn 1  Liên hệ   ga R407 
Mã nhóm VTHH: Trane-4  Loại Áp trần dàn  Liên hệ   ga R407 
1 DL_MCX048 Trane – MCX048/TTK048 dàn 1  Liên hệ   ga R407 
2 DL_MCX536 Trane – MCX536/TTK536 dàn 1  Liên hệ   ga R407 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977760186